Jak zrobić komentarze w HTML i innych językach webowych

Jeśli chodzi o programowanie w jakimkolwiek języku, bardzo ważną kwestią jest wstawianie komentarzy w pisanym kodzie. Komentarze są fragmentem kodu, który potrzebny jest tylko programistom, gdyż interpretery go pomijają, przez co nie ma on w ogóle wpływu na działanie skryptu lub programu. Ma za to niebagatelne znaczenie dla przejrzystości kodu. Komentarze wplata się między linijki kodu i opisuje za co dany fragment odpowiada, co wykonuje. Dzięki temu gdy w przyszłości ktoś będzie aktualizował skrypt lub go poprawiał, będzie wiedział co miał na myśli pierwotny twórca.

Webmaster programujący stronę internetową operuje na wielu różnych językach programowania i plikach pomocniczych. Są to m.in. pliki w HTML, CSS, PHP, SQL czy .htaccess w których poza właściwym kodem, warto umieszczać komentarze dotyczące pisanego skryptu. Niestety sposób robienia komentarzy, różni się w zależności od używanego języka programowania, dlatego poniżej instrukcje jak zrobić komentarze w HTMLu oraz innych językach i plikach, które jako webmaster na pewno będziesz tworzył lub edytował.

Komentarze w HTML (oraz XML)

Wstawianie komentarzy w pliku strony napisanej w języku HTML, przydatne jest najczęściej, aby zaznaczyć coś co się zaczyna lub kończy w danym fragmencie kodu. Wstawia się go między znakami <! – – a – – >, poniżej przykład:

<!-- Komentarz w HTML -->

Dzięki temu można np. oznaczyć w której linijce kodu dodałeś odniesienie do pliku CSS.

<!-- Tutaj dodany plik CSS -->
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

Co ważne, w HTMLu powyższy sposób komentowania jest wieloliniowy, a nie jak w innych językach jednoliniowy. Dzięki czemu można zmieścić większe opisy:

<!-- To jest dłuższy komentarz
do tworzonego kodu strony w HTML -->

Oczywiście powyższe komentarze nie będą interpretowane i prezentowane przez przeglądarkę internetową z której korzysta przeglądający stronę. Natomiast jeśli ktoś wejdzie w źródło strony, będzie je widział, więc warto mieć to na uwadze.
Co ciekawe w języku znaczników XML, wstawianie komentarzy wygląda w identyczny sposób co w HTML.

Komentarze w CSS

Umieszczanie komentarzy w plikach kaskadowych arkuszy stylów CSS, również jest przydatne do opisywania selektorów czy reguł stylów. Robi się to w podobny sposób co w HTML, tylko że tag otwierający i zamykający jest trochę inny:

/* – otwieranie komentarza

*/ – zamknięcie komentarza

i tak to będzie wyglądało w praktyce:

/* Komentarz w pliku CSS */

Komentarz w CSS również można dzielić na kilka linijek, możesz np. wyłączyć (wziąć w komentarz) nieużywane funkcje, dzięki czemu ten fragment CSS będzie nieaktywny, ponieważ będzie komentarzem:

/*
selektor {
  color: green;
  font-size: 20px;
}
*/

Komentarze w PHP i JavaScript

Wstawianie komentarzy w języku PHP oraz JavaScript jest identyczne. Identyczne również jak w C/C++, ale ten język programowania nie jest webowy, więc nas nie interesuje. Są dwa sposoby, żeby zrobić komentarz w plikach .php lub .js:

  1. Wieloliniowy otwierający się znakami /* i zamykający znakami */ (podobnie zresztą jak w CSS)
  2. Jednoliniowy otwierający się znakami //

Poniżej przykłady użycia:

/* To jest komentarz w pliku PHP lub JavaScript */

// To jest komentarz w jednej linii

Odnośnie drugiej metody, to warto pamiętać, że komentarz rozpoczyna się od dwóch ukośników i rozciąga się do końca linii w której te ukośniki się znajdują. Należy też pamiętać że komentarzy wieloliniowych nie można w sobie zagłębiać, czyli nie można wstawiać komentarza w komentarz.

Komentarze w SQL

W języku bazodanowym SQL, podobnie jak np. w PHP, istnieją dwa sposoby wstawiania komentarzy w kod źródłowy. Pierwszy jest identyczny jak w PHP, JavaScript czy CSS, czyli otwierany i zamykany przez gwiazdkę i ukośnik:

/* Pierwszy sposób na komentarz w SQL */

Oczywiście tą metodą możesz wstawiać dłuższe komentarze w wielu liniach kodu. Natomiast drugim sposobem, jest wstawianie komentarzy w jednoliniowych, które poprzedza się dwoma znakami myślnika – –. Tak to będzie wyglądało w kodzie:

-- Druga metoda komentarzy w SQL

Komentarze w .htaccess (i robots.txt)

Plik .htaccess co prawda jest tylko plikiem konfiguracyjnym, a nie typowo związany z jakimś językiem programowania, ale niemal każdy webmaster będzie operował. W tym pliku również można dodawać komentarze, więc informacja jak to zrobić, zapewne przyda się każdemu, zwłaszcza przy bardziej rozbudowanych plikach.
Komentarze w plikach htaccess wstawia się poprzedzając znakiem hash #, poniżej przykład:

# Komentarz w pliku .htaccess
# dalsza część komentarza

Jak widzisz na powyższym przykładzie, każda linia komentarza powinna być poprzedzona haszem. Powyższa metoda działa również w plikach robots.txt.