Jak sprawdzić czcionkę na stronie internetowej?

Podczas tworzenia strony internetowej, podobnie jak podczas tworzenia dokumentu tekstowego, istnieje możliwość zdefiniowania czcionki tekstu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rodzaj czcionki jednego tekstu, różnił się od drugiego w innej części witryny. Rodzaj czcionki definiuje się kaskadowych arkuszach stylów, czyli CSS.

Ma to najczęściej tego typu formę:

body {
  font-family: sans-serif;
}

Powyższy listing definiuje czcionkę sans-serif dla wszystkich tekstów w sekcji <body…</body>.

I teraz może się zdarzyć, że spodobała Ci się czcionka na jakieś stronie i chciałbyś użyć takiej samej na swojej. Niestety jako zwykły użytkownik, podglądu w pliki źródłowe serwisu nie masz, więc w celu sprawdzenia czcionki możesz posłużyć się narzędziem, które jest wbudowane w każdą popularną przeglądarkę internetową.

Poniżej pokażę na przykładzie tej strony (rankhost.pl) i przeglądarki Opera jak to zrobić. Wchodzisz na stronę internetową, zaznaczasz tekst którego czcionka Cię interesuje i prawym przyciskiem myszy wybierasz opcję Zbadaj element (lub korzystasz ze skrótu klawiatury Ctrl+Shift+C)

W Mozilla Firefox będzie to PPM i Zbadaj, natomiast w Microsoft Edge – Wykonaj inspekcję.

Z boku lub poniżej (w zależności od przeglądarki) wyświetli się konsola dla webmasterów DevTools, która oczywiście posiada więcej ciekawych informacji (np. możesz sprawdzić kolor na stronie) i funkcji programistycznych. Następnie niżej w zakładce Style wyszukujesz własność font-family. Z reguły będzie ona w sekcji body, ale równie dobrze może to być jakiś inny znacznik CSS, który ustawia rodzaj czcionki w wybranym akapicie tekstu na stronie.

Będzie znajdować się tam szukana przez Ciebie nazwa czcionki, która została użyta podczas tworzenia strony. To jest ta, która występuje na pierwszym miejscu. W powyższym obrazku jest to czcionka Helverica Neue i z reguły jest to ta której szukasz. Z reguły, bo jak widać praktyka pokazuje, może być więcej nazw czcionek po przecinku. Taki zapis stosuje się dlatego, gdyby Twoja przeglądarka nie obsługiwała tej pierwszej właściwej czcionki, wtedy użyje kolejnych zapasowych i z reguły tych bardziej popularnych, które są powszechne w różnych systemach operacyjnych.